Villkor - Instagram #yesengbladco

Vi blir väldigt glada varje gång vi ser våra produkter i hemtrevliga miljöer och ber då ibland om lov att få dela med oss av dessa bilder i våra kanaler. Bilderna publiceras i första hand under produkterna på vår hemsida men kan också komma att publiceras i någon av våra andra kanaler t.ex. Instagram och Facebook.


Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yesengbladco godkänner du följande:
 
Du ger Engblad & Co (WA Wallvision Sweden AB) (org.nr. 556423-2824), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda alla bilder som du har svarat med #yesengbladco, nedan kallade ”bilder”, i sin marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, kataloger, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringssyften.
 
Härmed intygar och försäkrar du att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) Engblad & Co användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du Engblad & Co från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Engblad & Co och alla personer som handlar för Engblad & Cos räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Om du vill återkalla samtycke för att dela dina bilder med Engblad & Co måste du kontakta oss genom att klicka på "!" -ikonen i nedre vänstra hörnet i din delade bild publicerad på vår hemsida. Ikonen kommer att länka dig till ett formulär där du kan skicka din begäran om att återkalla ditt samtycke.

Vid frågor om sekretess och dataskydd kan du alltid kontakta oss på:
info@wallvision.se

Varukorg

Din varukorg är tom.
Svenska
Close

Sök